SØVN

Hvordan sove gjennom hele natten?

Våkner du midt på natten eller alt for tidlig om morgenen? Et reseptfritt legemiddel – uten påvist avhengighet – kan hjelpe mot slike søvnplager. I tillegg er det en fordel om du venner deg til noen gode søvnvaner, som beskrevet i denne artikkelen.

AL_864360428

En god natts søvn er slett ingen selvfølge. Så mye som én av tre nordmenn sliter med søvnproblemer hver uke.1 Mange våkner opptil flere ganger i løpet av natten eller lenge før vekkerklokken rekker å gjøre jobben sin om morgenen. Ofte kan det være vanskelig å finne tilbake til søvnen igjen når man først har kommet ut av den – noe som går ut over både søvnkvaliteten og søvnlengden.

Alle som ikke sover lenge nok eller godt nok til å være uthvilt og opplagt dagen etter vet hvilke uheldige konsekvenser dette kan få for humør, konsentrasjon og livskvalitet. Likevel er søvnproblemer betydelig underrapportert og derfor ofte underbehandlet.2

Søvnproblemer kan behandles reseptfritt

Det vil alltid være en fordel å følge råd for bedre søvn, som beskrevet nederst i artikkelen. Men god søvnhygiene er ikke alltid nok. Da kan være aktuelt å vurdere medisiner mot sine søvnproblemer. Selv om reseptbelagte sovemedisiner kan være riktig behandling i visse tilfeller, kan mange få tilstrekkelig hjelp med et reseptfritt alternativ. Det reseptfrie legemidlet, Lunixen, er et eksempel på et slikt alternativ.

Legemiddel mot søvnvansker uten påvist avhengighet

Reseptbelagte sovemedisiner forbindes ofte med uønskede bivirkninger som avhengighet. Lunixen er et reseptfritt legemiddel med klinisk dokumentert effekt. Legemidlet bedrer søvnkvaliteten og motvirker avbrudd i søvnen, slik som oppvåkninger om natten eller alt for tidlig oppvåkning om morgenen.3 Ingen avhengighet er påvist ved bruk av dette legemidlet.

Effekten av Lunixen

Virkestoffet i Lunixen forbedrer både søvnkvaliteten og søvnlengden.3 Daglig bruk over tid anbefales på grunn av den gradvise økningen av effekt. Optimal behandlingseffekt oppnås etter 2–4 uker.4 Det er ikke satt noen øvre grense for hvor lenge man kan gå på Lunixen. Men når man har kommet inn i et godt søvnmønster der man sover godt hver natt over tid, kan det være lurt å ta en pause for å se om man fortsatt har behov for legemidlet.

Godkjent av Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk har ansvar for godkjenning av legemidler i Norge.  Lunixen er godkjent som et veletablert plantebasert legemiddel. Lunixen brukes mot søvnforstyrrelser hos voksne og barn over 12 år.2


DETTE ER LUNIXEN®

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Legemidlet inneholder valerianarot (Valeriana officinalisL). Dette virkestoffet har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer, som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Anbefales ikke sammen med syntetiske sovemidler. Lunixen brukes daglig for best mulig effekt. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk. For voksne og barn over 12 år. Fås på alle apotek.

SPM_LU_AM_1200x800
 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist
Bestill Lunixen her

Bestill Lunixen® levert hjem

Lunixen kan kjøpes reseptfritt på alle apotek eller bestilles direkte fra apotek. Da mottar du legemidlet rett hjem i postkassen.

Les mer om Lunixen | Bestill fra apotek

 10 råd for bedre søvn5

 • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
 • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
 • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
 • Sørg for få dagslys i minst 30 min hver dag
 • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
 • Legg deg hverken sulten eller stappmett
 • Skru av pc og mobil før du går til sengs
 • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
 • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
 • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

Relaterade artiklar

AM_eldre-mann_864516614
Våkner du for tidlig om morgenen? Fakta og behandling
SØVN
Våkner du alt for tidlig uten at du klarer å sovne igjen? Heldigvis finnes det behandling for slike søvnvansker.
AM_526393059_kvinne-våken-om-natten
Oppvåkninger om natten – fakta og behandling
SØVN
Våkner du midt på natten og har vanskelig for å sovne igjen? Stadige oppvåkninger om natten er et vanlig søvnproblem.

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019.

WEB-NO-202301-46-1