SØVN

Våkner om natten – fakta og behandling

Våkner du midt på natten og har vanskelig for å sovne igjen? Stadige oppvåkninger er et vanlig søvnproblem. Heldigvis er det mye du selv kan gjøre, slik at du ikke så lett våkner om natten. I tillegg finnes det et reseptfritt legemiddel som motvirker slike avbrudd i søvnen – Lunixen.

AL_526393059_kvinne-våken-om-natten

De som våkner om natten er den største gruppen

Over 60 % av de som har hatt søvnproblemer i løpet av det siste halvåret, rapporterer at de våkner flere ganger i løpet av natten. Dette kommer frem i en landsomfattende markedsundersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Sana Pharma Medical i 2021.

Ukentlige søvnvansker rammer en av tre nordmenn, og problemet er økende. På ti år har antall voksne nordmenn med søvnproblemer økt med 30 %.1 Det å ikke fungere godt på dagen, etter en natt med lite eller dårlig søvn, kan gå utover både konsentrasjon, humør, yteevne og livskvalitet.2

Dette reseptfrie legemidlet motvirker at man våkner om natten>>

Det finnes mange ulike søvnproblemer, men vanligst er insomni, som består av et knippe spesifikke søvnvansker. Det å få søvnen sin avbrutt ved at man våkner om natten er et typisk søvnproblem ved insomni. Slik kan begrepet insomni defineres:2

Hva er insomni?

Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt dagtidsfunksjon, som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Utilstrekkelig søvn er forbundet med både søvnlengde og søvnkvalitet, slik som:2

 • forlenget innsovningstid
 • avbrutt søvn (våkner om natten)
 • for tidlig morgenoppvåkning

Behandling av insomni

Det finnes flere former for behandling mot insomni. Uansett hvilken behandling man velger, vil det være fordelaktig å forsøke å følge rådene som anbefales for bedre søvnhygiene, som beskrevet nederst i artikkelen.

Det finnes både reseptbelagte og reseptfrie medisiner mot søvnproblemer. Reseptbelagte legemidler skrives ut av lege og er for mange riktig behandling. Ved milde symptomer kan et reseptfritt legemiddel være et godt alternativ. Et reseptfritt legemiddel som bl.a. hjelper mot oppvåkninger om natten er f.eks. Lunixen.


Dette er Lunixen®

Lunixen er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Legemidlet inneholder valerianarot (Valeriana officinalis L). Dette virkestoffet har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer, som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Anbefales ikke sammen med syntetiske sovemidler. Lunixen brukes daglig for best mulig effekt. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk. For voksne og barn over 12 år. Fås på alle apotek.

SPM_LU_AM_1200x800
 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist
Bestill Lunixen her

Våkner om natten? Her er 10 råd for bedre søvn3

 • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
 • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
 • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
 • Sørg for få dagslys i minst 30 min hver dag
 • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
 • Legg deg hverken sulten eller stappmett
 • Skru av pc og mobil før du går til sengs
 • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
 • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
 • Løs evt. bekymringer på dagtid

Relaterade artiklar

AM_eldre-mann_864516614
Våkner du for tidlig om morgenen? Fakta og behandling
SØVN
Våkner du alt for tidlig uten at du klarer å sovne igjen? Heldigvis finnes det behandling for slike søvnvansker.
AM_864360428
Hvordan sove gjennom hele natten?
SØVN
Våkner du midt på natten eller alt for tidlig om morgenen? Et reseptfritt legemiddel mot slike søvnvansker fås på apotek – uten påvist avhengighet.

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019.

WEB-NO-202301-41-1