Lunixen – spørsmål og svar

Har du spørsmål om Lunixen? Av erfaring har brukere av et produkt mange av de samme spørsmålene. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) om Lunixen® (Valeriana Officinalis L.) – et reseptfritt legemiddel til bruk mot uro og søvnproblemer. Legemidlet kan forbedre både søvnkvaliteten og søvnlengden (hvor lenge man sover sammenhengende, uten oppvåkninger).
Lunixen produktbilder
MER INFO OG KJØP
  Hvordan virker Lunixen?

Legemidlets virkestoff, valerianarot (Valeriana Officinalis), har en beroligende effekt. Valerianarot i anbefalte doser forbedrer søvnkvaliteten og motvirker søvnavbrudd, som oppvåkninger om natten og for tidlig morgenoppvåkning. Denne effekten har vært kjent i lang tid og er vist i kliniske studier. Virkningsmekanismen er ukjent.

  Har legemidlet dokumentert effekt?
Den beroligende effekten av Lunixens virkestoff, valerianarot, er vist i kliniske studier. Virkningsmekanismen er ukjent. Valerianarot i anbefalte doser forbedrer søvnkvaliteten og motvirker oppvåkninger om natten og for tidlig morgenoppvåkning.
  Hvordan skal jeg ta tablettene?
For lindring av mild uro: 1 tablett opptil 3 ganger daglig.
For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett 1/2-1 time før leggetid. Ved behov tas også 1 tablett tidligere på kvelden.
Ikke ta flere enn 4 tabletter per dag.
  Hvor lang tid tar det før jeg kan forvente effekt?

Kontinuerlig bruk anbefales, da effekten av Lunixen er gradvis økende. Optimal effekt oppnås etter 2–4 ukers bruk.1

Tablettene tas en halv til en time før leggetid ved søvnproblemer. Ved behov tas ytterligere en tablett tidligere på kvelden. Ved uro tas 1 tablett inntil 3 ganger om dagen. Maksimal døgndose er 4 tabletter.

  Hvor får jeg kjøpt Lunixen?
Du kan kjøpe Lunixen på alle apotek i landet. Dersom ditt lokale apotek ikke skulle ha legemidlet inne, kan du be dem bestille det. Lunixen fås kjøpt både i fysiske apotek og nettapotek. På Lunixens informative produktside kan du velge blant kjøpsknapper fra ulike apotek.
  Hvor mye koster Lunixen?
Det er opp til hver enkelt apotekkjede å fastsette pris på reseptfrie legemidler. Du kan sjekke prisen på ulike nettapotek her, på Lunixens informasjonsside om produktet.
  Hva inneholder Lunixen?

Virkestoffet i Lunixen er ekstrakt fra valerianarot (Valeriana officinalis L.). Hver tablett inneholder 500 mg ekstrakt.

Andre innholdsstoffer er1:

  • Tablettkjerne: cellulose, mikrokrystallinsk kalsiumhydrogenfosfat, vannfri stivelse, pregelatinisert silika, kolloidalt vannfritt magnesiumstearat
  • Filmdrasjering: polyvinylalkohol titandioksid (E 171) makrogol talkum indigokarmin (E 132) rødt jernoksid (E 172) svart jernoksid (E 172)
  Kan Lunixen gi bivirkninger?
Magetarmsymptomer (f.eks. kvalme, magekramper) kan oppstå etter inntak av valerianarot (Lunixens virkestoff). Hyppigheten er ikke kjent.1
  Hva er forskjellen mellom Lunixen og Sedix?
De har forskjellige virkestoffer. Sedix inneholder pasjonsblomst og Lunixen inneholder valerianarot. I tillegg brukes de til ulike formål. Sedix anbefales ved uro og innsovningsvansker, mens Lunixen anbefales ved uro og dårlig søvn, som nattlige oppvåkninger, for tidlig morgenoppvåkning og dårlig søvnkvalitet.
  Kan Lunixen og Sedix brukes samtidig?

Lunixen og Sedix kan brukes samtidig. Hos personer som har problemer med både innsovning og søvn gjennom natten anbefales det å begynne med Sedix. Deretter kan man ta Lunixen for å behandle problemet med søvn gjennom natten.

  Hvordan ser tablettene ut?
Tablettene er lyseblå og avlange.
  Hvor mange tabletter er det i en pakke?
Hver pakke inneholder 28 tabletter, pakket i blisterark.
  Inneholder Lunixen gluten, laktose, sukker eller gelatin?
Nei. Lunixen inneholder hverken gluten, laktose, sukker eller gelatin.
  Inneholder Lunixen alkohol/etanol?

Lunixen inneholder ikke alkohol. Alkohol (etanol) brukes for å ekstrahere (utvinne) virkestoffet fra valerianaroten, men dette fordamper under den videre prosessen frem til ferdig produkt.

  Blir jeg trøtt av Lunixen?
Lunixen lindrer mild uro og søvnforstyrrelser. Tablettene gjør deg ikke trøttere, men ettersom de virker beroligende kan de dempe uro. Legemidlet forbedrer søvnkvaliteten og motvirker søvnavbrudd, som nattlige oppvåkninger eller for tidlig morgenoppvåkning.
  Kommer jeg til å bli sløv eller døsig dersom jeg bruker Lunixen for å dempe uro på dagtid?

Lunixen har en beroligende virkning og er ment for bruk både dag og natt. Sløvhet er ikke en kjent bivirkning etter bruk.

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

  Hvordan er det mulig at ett produkt kan brukes både ved søvnforstyrrelser og ved uro på dagtid uten at man blir trøtt av den?
Lunixen gjør deg ikke trøttere, men virker beroligende og forbedrer søvnkvaliteten ved å forkorte innsovningstiden og motvirke søvnavbrudd og for tidlig oppvåkning om morgenen.
  Blir effekten bedre over tid?
Ja, behandlingseffekten av Lunixen blir bedre over tid. Optimal effekt oppnås etter 2–4 uker1 med kontinuerlig daglig bruk.
  Jeg har hatt en ubehagelig opplevelse (mulig bivirkning) som jeg tror kan komme av Lunixen. Hva gjør jeg?
Vi anbefaler at du tar kontakt med din lege for å fastslå den bakenforliggende årsaken til dine plager. Legen kan evt. hjelpe deg med å rapportere bivirkningen. Du kan også melde bivirkninger selv, på helsenorge.no.
  Jeg har hørt at man kan bli avhengig av sovemedisin. Kan jeg bli avhengig av Lunixen?
Det er ikke rapportert om avhengighet ved bruk av ekstrakt fra valerianarot, som er virkestoffet i Lunixen.
  Skal jeg ta Lunixen sammen med mat?
Lunixen kan tas både utenom måltider eller sammen med mat. Tabletten svelges hele sammen med vann.
  Kan jeg kjøre bil når jeg har tatt Lunixen?
Lunixen har ingen varseltrekant på pakken, men legemidlet kan likevel påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hvis dette skjer, må du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
  Fra hvilken alder er Lunixen godkjent?
Lunixen kan brukes av barn fra 12 års alder.
  Kan jeg ta Lunixen sammen med andre medisiner?
Bruk av Lunixen er ikke anbefalt dersom du tar syntetiske beroligende legemidler.. Det er ikke rapportert om interaksjoner mellom Lunixen og andre legemidler. Rådfør deg likevel med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler samen med Lunixen.
  Kan gravide bruke Lunixen?
På grunn av manglende data anbefales ikke bruk av dette legemidlet dersom du er, eller tror du kan være, gravid.
  Jeg glemte å ta tabletten. Skal jeg ta dobbel dose neste gang?
Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett å ta tablettene til normal tid.
  Jeg har brukt Lunixen i en periode nå uten å merke noen endring. Kan jeg øke dosen?

Ved søvnforstyrrelser tas 1 tablett ½–1 time før leggetid. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt, kan man øke til 2 tabletter hver kveld (1 tablett tidlig på kvelden og 1 tablett ½–1 time før leggetid).

Ved mild uro tas 1 tablett inntil 3 ganger daglig. Maksimal daglig dose: 4 tabletter (gjelder ved behandling av både mild uro og søvnproblemer)

  Jeg er liten og lett. Er det anbefalt å justere dosen etter kroppsvekt?

Doseringen av Lunixen er ikke knyttet til kroppsvekt. Anbefalt dose for voksne og barn over 12 år er følgende:

Ved søvnforstyrrelser tas 1 tablett ½–1 time før leggetid. Dersom dette ikke gir tilstrekkelig effekt, kan man øke til 2 tabletter hver kveld (1 tablett tidlig på kvelden og 1 tablett ½–1 time før leggetid).

Ved mild uro tas 1 tablett inntil 3 ganger daglig.

Maksimal daglig dose: 4 tabletter.

  Jeg sovner raskt, men våkner etter noen timer. Kan jeg forvente å sove lengre med Lunixen?
Virkestoffet i Lunixen, valerianarot, har ved kliniske studier vist seg å forbedre både søvnlengde og søvnkvalitet. Du kan med andre ord forvente å sove lengre etter en viss tid med daglig inntak av Lunixen. Virkningen vil merkes gradvis over tid. Optimal behandlingseffekt oppnås etter 2-4 uker.
  Jeg bruker andre sovemedisiner. Kan jeg ta Lunixen i tillegg?

Snakk med legen din dersom du bruker, planlegger å bruke eller nylig har brukt andre legemidler sammen med Lunixen. Samtidig bruk av syntetiske beroligende legemidler anbefales ikke.

  Er Lunixen godkjent av myndighetene?
Lunixen er godkjent av Statens legemiddelverk og kategorisert som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemiddelverket stiller de samme strenge krav til kvalitet på plantebaserte legemidler som til alle andre legemidler. Lunixen selges reseptfritt på apotek i Norge.
  Kan jeg være sikker på at det er trygt å bruke Lunixen?
Lunixen er godkjent av Statens legemiddelverk som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemiddelverket stiller de samme strenge krav til kvalitet på plantebaserte legemidler som til alle andre legemidler.
  Hvor lenge har Lunixen vært på markedet?
Lunixen ble introdusert på det Norske markedet våren 2019. Andre produkter med det samme virkestoffet (valerianarot) har vært i bruk i Europa i mange år.
  Hvordan skal jeg oppbevare Lunixen?
Det finnes ingen spesielle krav til hvordan Lunixen skal oppbevares, annet enn at det skal være utilgjengelig for barn.

Mer info om Lunixen:

For mer info og bestilling fra apotek, gå til Lunixens produktside>>

Mer info om Sedix:

For mer info og bestilling fra apotek, gå til Sedix’ produktside>>

Lunixen® 500 mg ( valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019.

Sedix® ( Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019.

WEB-NO-202301-17-1