Remifemin – spørsmål og svar

Av erfaring har brukere av et produkt mange av de samme spørsmålene. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Remifemin.

Remifemin produktbilder
MER INFO OG KJØP
  Hva er Remifemin?

Remifemin er et reseptfritt plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen, som hetetokter og nattesvette. Det inneholder ikke østrogen eller planteøstrogen.

  Hvor får jeg kjøpt Remifemin?
Du kan kjøpe Remifemin på alle apotek. Dersom ditt lokale apotek ikke fører denne varen i sitt faste sortiment, kan de bestille det for deg. Remifemin kan også kjøpes i nettapotek.
  Hvor mange tabletter er det i pakningen?

Remifemin inneholder 100 tabletter – som er nok til 7 ukers behandling.

  Hvor mye koster Remifemin?
Det er opp til hver enkelt apotekkjede å fastsette prisen på reseptfrie legemidler. Prisen kan derfor variere.
  Hva inneholder Remifemin?

Virkestoffet i Remifemin er tørket ekstrakt av rotstokk av klaseormedrue (Cimicifuga racemosa). Det er også følgende hjelpestoffer i tablettene: cellulosepulver, laktosemonohydrat, potetstivelse og magnesiumstearat. Remifemin inneholder laktose.

Gå til Remifemin produktside for mer informasjon.

  Er Remifemin naturlig?
Virkestoffene i Remifemin har naturlig utspring, og finnes i det tørkede ekstraktet av rotstokk av planten klaseormedrue. Tablettene inneholder i tillegg noen hjelpestoffer, som ikke har naturlig utspring, for å sikre blant annet binding, komprimering og ensartethet.
  Kan jeg bruke Remifemin sammen med andre legemidler?
Du bør alltid snakke med legen din først om du ønsker å kombinere legemidler. Det er ingen kjente interaksjoner mellom Remifemin og andre legemidler.
  Er det da trygt å bruke Remifemin om man har hatt kreft?
Alle som har vært alvorlig syke og/eller går på medisiner må snakke med legen sin før de begynner å bruke Remifemin.
  Vil Remifemin gi samme virkning som østrogen?
Remifemin er fritt for østrogen, også planteøstrogen. Med Remifemin-behandling vil effekten inntre tidligst etter 2–4 uker, mens østrogen vanligvis gir litt raskere effekt.
  Hva gjør jeg dersom jeg har hatt ubehag jeg tror kan skyldes Remifemin?
Vi anbefaler at du tar kontakt med legen din for å få fastslått årsaken til dine plager.
  Overgangsalderen kan vare i mange år, hvor lenge kan jeg ta Remifemin?
Det er ikke påvist negative effekter som følge av lang tids bruk av Remifemin. Etter et halvt års behandling bør man rådføre seg med lege før man fortsetter. For best effekt er det anbefalt å bruke Remifemin over flere måneder.
  Dersom jeg går på Remifemin og plagene forsvinner, hvordan vet jeg når overgangsalderen er over og jeg kan slutte?
Dersom du har indikasjoner på at overgangsalderen kan være over, som for eksempel ved endring i symptomer, kan det være lurt å prøve et opphold i behandlingen for å se om symptomene kommer igjen.
  Har Remifemin dokumentert effekt?
Ja, effekten av Remifemin er godt dokumentert. Det er gjort mange kliniske studier med Remifemin som østrogenfri behandling av plager i overgangsalderen. Remifemin har vært på markedet siden 1950-tallet og ble godkjent som legemiddel i Tyskland i 1978 (senere også i Norge og andre europeiske land).
  Kan Remifemin forårsake bivirkninger?
Som alle legemidler kan også Remifemin forårsake bivirkninger. I sjeldne tilfeller er det rapportert om bivirkninger fra Remifemin som utslett, hevelse, mageproblemer og vektøkning. Levertoksisitet er registrert i enkelttilfeller i produkter som inneholder planteekstrakt fra klaseormedrue (Cimicifuga racemosa).
  Er det en spesiell tid på dagen jeg bør ta Remifemin, og skal den tas med mat?
Remifemin skal tas to ganger om dagen, morgen og kveld. Du velger selv om du vil ta Remifemin med mat eller ikke. Tablettene svelges hele og med rikelig væske.
  Hvor mange tabletter skal jeg ta hver dag?
Du skal ta to Remifemin-tabletter hver dag, en om morgenen og en om kvelden.
  Jeg glemte å ta tabletten i morges. Skal jeg ta dobbel dose i kveld?
Du trenger ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett å ta tabletter til normal tid.
  Jeg har brukt Remifemin i tre uker og merker ingen endring. Kan jeg øke dosen?
Effekten av Remifemin er tidligst merkbar etter 2–4 ukers behandling. Hos noen kan det ta enda litt lenger tid før man merker bedring. Effekten kan komme gradvis og oppleves individuelt. Du bør derfor forsøke å ta tabletter med anbefalt dosering noen uker. Hvis du ikke opplever effekt etter dette, bør du ta kontakt med legen din.
  Jeg har brukt Remifemin i flere måneder og har opplevd god effekt. Nå begynner hetetoktene å merkes igjen. Kan jeg øke dosen?

Hvis du får tilbakevendende symptomer eller ønsker å øke dosen bør du snakke med legen din først.

  Vil jeg legge på meg dersom jeg bruker Remifemin?
Enkelte melder at de legger på seg etter at de har begynt å bruke Remifemin. Det er vanlig å gå opp i vekt i forbindelse med overgangsalderen. Det kan derfor være vanskelig å avgjøre hvorvidt en eventuell vektøkning kommer av Remifemin eller av overgangsalderen i seg selv.
  Er Remifemin godkjent av myndighetene?
Ja, Remifemin er godkjent av Statens legemiddelverk og er kategorisert som et veletablert plantebasert legemiddel. Legemiddelverket vurderer kvalitet, sikkerhet og effekt for legemidler før de blir godkjent for markedsføring i Norge.
  Er det trygt å bruke Remifemin?

Remifemin har vært på markedet siden 1978 og har blitt testet i kliniske studier. Et stort antall kvinner har brukt Remifemin siden det ble lansert. Noen bivirkninger er registrert i sjeldne tilfeller, se pakningsvedlegget. Snakk med legen din først dersom du ønsker å bruke Remifemin samtidig med andre medisiner.

  Finnes det flere reseptfrie legemidler mot overgangsplager som ikke inneholder østrogen?
I Norge er Remifemin det eneste reseptfrie legemidlet mot overgangsplager som hetetokter og svetting, uten østrogen.
  Jeg har fjernet eggstokkene og går på østrogen. Kan jeg bytte ut østrogenbehandlingen med Remifemin?
Østrogen påvirker kroppen på mange måter. Snakk med legen din først hvis du ønsker å slutte med østrogen.

Remifemin® (Cimicifuga racemosa) 2,5 mg. Tablett. Plantebasert legemiddel mot plager i overgangsalderen som hetetokter og svetting. 1 tabl. 2 x daglig. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kun i samråd med lege ved samtidig bruk av østrogener, ved leversykdom eller hormonavhengig kreft. Behandling stoppes ved tegn til leverskade. Kontakt lege ved vaginalblødning. Inneholder laktose. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på SPC sist endret: 24.03.2015.

WEB-NO-202301-22-1