Arkiv

Kategorier

Meta

Sedix® legemiddel mot uro og innsovningsvansker

Sedix er et reseptfritt legemiddel som virker beroligende og dermed kan lette innsovning. Uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet lindres – for å roe ned på dagtid eller for å finne ro til å sovne om kvelden. Samtidig bruk av syntetiske beroligende medisiner (f.eks. benzodiazepiner) anbefales ikke om ikke anbefalt av lege. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk. Fås reseptfritt på alle apotek.

  • Virker beroligende
  • Demper uro og nervøsitet
  • Letter innsovning

Her kan du kjøpe Sedix:

Detaljer

Det er veldig vanlig å føle seg urolig, anspent eller irritert. Mennesker reagerer ulikt når de blir urolige. En vanlig og kjent konsekvens av indre uro er innsovningsproblemer og søvnvansker1. Hver tredje person i Norge lider av søvnvansker2. Ved milde symptomer på uro som nervøsitet, bekymring, irritabilitet og problemer med innsovning kan det reseptfrie legemidlet Sedix benyttes3.

For uro – uansett tidspunkt på døgnet

Sedix er et reseptfritt legemiddel som brukes mot milde symptomer på uro og nervøsitet uavhengig av tid på døgnet. Sedix kan også benyttes for å lette innsovning når uro gjør det vanskelig å sovne. Sedix er godkjent av Statens legemiddelverk som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Selges reseptfritt i Norge.

Ingen påvist avhengighet

Sedix er et reseptfritt legemiddel som brukes ved milde symptomer på uro som nervøsitet, bekymring, irritabilitet og ved innsovningsproblemer. Sedix tas morgen og kveld, og har ingen kjente bivirkninger. Det er ikke påvist noen avhengighet ved bruk av Sedix3. Sedix kjøpes reseptfritt på alle apotek.

Forsiktighetsregler ved bruk av Sedix:

  • Det anbefales ikke å bruke Sedix sammen med syntetiske sedativer (f.eks. benzodiazepiner) med mindre anbefalt av lege eller apotek.
  • Bruk anbefales ikke under graviditet og amming.
  • Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Personer som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner.

Innhold og dosering

Sedix inneholder tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata L.).

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år:

For lindring av milde symptomer på uro: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag).

For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, ½ time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Legemiddel: Les pakningsvedlegg før bruk.

Kilder:

  1. Psykisk helse.no (09.06.21) https://psykiskhelse.no/bladet/2017/uro-usikkerhet
  2. Helsenorge.no (08.06.21) https://www.helsenorge.no/sovnproblemer/
  3. Felleskatalogen.no (09.06.21) https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-sedix-tilman-612859

Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Innhold og dosering

Virkestoff er:

Sedix inneholder tørket ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata L.).

1 tablett inneholder:

200 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Passiflora incarnata L. herba (tilsvarer 700 mg – 1000 mg pasjonsblomst).

Ekstraksjonsmiddel:

Etanol 60 % V/V.

Andre innholdsstoffer er:

Tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, vannfri kolloidal silika, trikalsiumfosfat. Drasjering: polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rød jernoksid (E172). Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet er maltodekstrin.

Dose:

Anbefalte doser for voksne og barn over 12 år er: – For lindring av symptomer på nervøs spenning: 1 til 2 tabletter morgen og kveld. Dosen kan økes i samsvar med legens eller apotekets anvisninger (maksimalt 8 tabletter per dag). – For å lette innsovning: 1 til 2 tabletter om kvelden, ½ time før leggetid.

Svelg tablettene med et stort glass vann.

Legemiddel: Les pakningsvedlegg før bruk.

Publisert 19. mai 2020
Sist oppdatert 21. september 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell