Arkiv

Kategorier

Meta

Sedix spørsmål og svar

Sedix spørsmål og svar

Erfaringsmessig har brukere av et produkt mange av de samme spørsmålene. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) om Sedix.

Hvor får jeg kjøpt Sedix?

Du kan kjøpe Sedix på alle apotek. Dersom ditt lokale apotek ikke har legemidlet inne, kan du be dem bestille det. Sedix fås kjøpt både i fysiske apotek og nettapotek, f.eks. på PulsApotek.no

Hvor mye koster Sedix?

Det er opp til hver enkelt apotekkjede å fastsette pris på reseptfrie legemidler. Prisen på Sedix varierer fra omkring 125 kr til 250 kr per eske á 28 tabletter. Ofte er prisene i nettapotek satt noe lavere enn i fysiske apotekutsalg.

Hva inneholder Sedix?

Virkestoffet i Sedix er et ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata). Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt. Andre innholdsstoffer er:

  • Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.
  • Drasjering (ytterste laget på tabletten): polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rødt jernoksid (E172).
  • Hjelpestoffet som brukes i ekstraktet er maltodekstrin.

Gå til Sedix produktside for mer informasjon og pakningsvedlegg

Blir jeg søvnig av Sedix?

Sedix virker beroligende og brukes for å dempe milde urosymptomer som nervøsitet, bekymring og irritabilitet. At Sedix også kan lette innsovning er en konsekvens av at legemidlet virker beroligende. Så hvis din uro er årsaken til at du ikke får sove, kan Sedix gjøre det lettere å falle i søvn når du legger deg. Sedix virker altså ikke som en typisk reseptbelagt sovemedisin som gjør deg søvnig.

Blir jeg sløv eller døsig hvis jeg tar Sedix på dagtid?

Sedix virker beroligende og er ment for bruk både dag og natt. Det vil si at uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet dempes, uavhengig av hvilken tid det er på døgnet.

Har Sedix dokumentert effekt?

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har godkjent virkestoffet i Sedix (Passiflora incarnata L.) som et tradisjonelt plantebasert legemiddel – en legemiddelkategori det stilles strenge krav til både med tanke på kvalitet og sikkerhet. Det må blant annet være dokumentert at virkestoffet har vært brukt i minst 30 år på verdensbasis og 15 år i Europa. I tillegg må publisert litteratur dokumentere at det, på grunnlag av lang tids bruk, kan antas at legemidlet har effekt1. Passiflora incarnata har i århundrer vært brukt som en beroligende urt, bl.a. ved søvnløshet. Først av indianerne, så i europeisk folkemedisin, før urten i senere tid har blitt klassifisert som legemiddel2.

Hvordan virker Sedix?

Sedix virker ved at legemidlet reduserer uro, som nervøsitet, bekymring og irritabilitet. Dette kan gjøre deg i stand til å håndtere dagen bedre. Mindre uro letter også innsovningen, dersom uro er det som holder deg våken. Virkemekanismen til Sedix er ikke kjent.

Hvor fort opplever jeg effekt?

Man kan vente virkningen av Sedix fra ca. en halvtime etter inntak. Det er ikke kjent hvorvidt bruk over lengre tid kan gi en bedre effekt. Hvor mange tabletter man trenger for å oppnå effekt er individuelt. 1–2 tabletter morgen og kveld er anbefalt, men i samråd med lege eller apotek kan dosen økes til maks 8 per dag.

Kan Sedix gi bivirkninger?

Ingen bivirkninger er rapportert om Sedix, men alle legemidler (også Sedix) kan gi bivirkninger. Alvorlighetsgraden og hvor stor andel av brukerne som får dem varierer legemidler i mellom. Kontakt lege eller apotek hvis du merker bivirkninger du tror kan være alvorlige.

Jeg har hørt at man kan bli avhengig av sovemedisin. Kan jeg bli avhengig av Sedix?

Avhengighet kjennetegnes blant annet ved at man får bivirkninger ved avsluttet behandling. Det er ikke sannsynlig at det vil oppstå noen bivirkninger når du slutter å bruke Sedix. For øvrig er Sedix ikke det samme som reseptbelagte sovemedisiner. Sedix letter innsovning ved å virke beroligende.

Er det en spesiell tid på dagen jeg bør ta Sedix?

Sedix kan tas når som helst på døgnet. Men vi anbefaler å ta 1-2 tabletter morgen og kveld ved urosymptomer som nervøsitet, bekymring og irritabilitet. For å lette innsovning kan du ta 1-2 tabletter en halvtime før du legger deg.

Hvor mange tabletter Sedix kan jeg ta hver dag?

Det er anbefalt å ta 1-2 tabletter Sedix morgen og kveld for å dempe stress og uro, nervøsitet, bekymring og irritabilitet. For å lette innsoving om kvelden er det anbefalt å ta 1-2 tabletter 30 min før leggetid. I samråd med lege eller apotek kan dosen økes opp til 8 tabletter per dag.

Kan jeg kjøre bil når jeg har tatt Sedix?

Du kan bruke Sedix og kjøre bil, men dersom du opplever at Sedix påvirker evnen din til å kjøre bil, skal du ikke gjøre det. Se pakningsvedlegget.

Kan jeg gi Sedix til barn som sliter med å sovne?

Sedix kan brukes av barn fra 12 års alder. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du har barn som er yngre enn 12 år.

Kan jeg ta Sedix sammen med andre medisiner?

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix. Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege. Snakk med legen din om dette.

Kan jeg bruke Sedix under graviditet?

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Sedix dersom du er gravid eller ammende, eller tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Siden det ikke finnes nok data til å utelukke eventuelle skadevirkninger under graviditet og amming, anbefales ikke bruk av dette legemidlet.

Jeg glemte å ta tabletten i morges. Skal jeg ta dobbel dose neste gang?

Du trenger ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett å ta tabletter til normal tid.

Skal Sedix tas utenom eller sammen med mat?

Sedix kan tas når som helst, enten det er utenom måltidene eller i forbindelse med mat.

Er det trygt å bruke Sedix?

Sedix er godkjent av Legemiddelverket som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Det stilles samme krav til produksjonskvalitet og standardisering som for alle legemidler. Virkestoffet i Sedix har vært på det europeiske markedet i over 15 år. Det er ikke registrert noen kjente bivirkninger ved bruk av Sedix, men som alle legemidler kan Sedix også gi bivirkninger. Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

Hva er forskjellen mellom Sedix og Lunixen?

Disse to reseptfrie plantebaserte legemidlene mot søvnproblemer har forskjellige virkestoffer (Sedix inneholder pasjonsblomst og Lunixen inneholder valerianarot). I tillegg brukes de til ulike søvnvansker. Sedix anbefales ved innsovningsvansker, mens Lunixen anbefales ved dårlig søvn, som nattlige oppvåkninger, for tidlig morgenoppvåkning og dårlig søvnkvalitet.

Mer info om Sedix:

For mer info og pakningsvedlegg, gå til Sedix’ produktside>>

Mer info om Lunixen:

For mer info og pakningsvedlegg, gå til Lunixens produktside>>

Kilder:

1. legemiddelverket.no (https://legemiddelverket.no/godkjenning/godkjenning-av-legemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/mt-for-plantebaserte-legemidler/definisjoner-og-markedsadgang-for-plantebaserte-legemidler#tradisjonelle-plantebaserte-legemidler)

2. encyclopedia.com (http://www.encyclopedia.com/plants-and-animals/plants/plants/passionflower) 

Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.

Publisert 8. januar 2018
Sist oppdatert 30. juni 2020

Disse sidene er ment for helsepersonell