Arkiv

Kategorier

Meta

Sedix spørsmål og svar

Personer med uro og innsovningsvansker

Vanlige spørsmål og svar om Sedix

Har du spørsmål om Sedix? Her finner du svar på ofte stilte spørsmål (FAQ) om Sedix® (Passiflora incarnata L.) – et reseptfritt legemiddel til bruk mot uro. Kan brukes både for å dempe uro på dagtid og for å finne ro til å sovne ved leggetid.

Legemidlet kan bestilles fra ønsket apotekkjede fra vår informative produktside her>>

Hvordan virker Sedix?

Legemidlet virker ved at uro, som nervøsitet, bekymring og irritabilitet reduseres. Dette kan gjøre deg i stand til å håndtere dagen bedre. Mindre uro letter også innsovningen, dersom uro er det som holder deg våken. Virkemekanismen er ikke kjent.

Hvordan skal jeg ta tablettene?

Tablettene skal svelges hele med vann. De kan tas sammen med mat eller utenom måltider. Det er anbefalt å ta 1–2 tabletter morgen og kveld for å dempe stress og uro, nervøsitet, bekymring og irritabilitet. For å lette innsoving om kvelden er det anbefalt å ta 1–2 tabletter 30 min før leggetid. I samråd med lege eller apotek kan dosen økes opp til 8 tabletter per dag.

Kan jeg ta tablettene på dagtid?

Ja, Sedix kan tas på dagtid. Ved symptomer på uro, som nervøsitet, irritabilitet eller bekymring, tas legemidlet ved behov. Det er anbefalt å ta 1–2 tabletter morgen og kveld for å dempe stress og uro, nervøsitet, bekymring og irritabilitet. I samråd med lege eller apotek kan dosen økes opp til 8 tabletter per dag.

Hvor fort opplever jeg effekt?

Man kan vente virkningen av Sedix fra ca. en halvtime etter inntak. Det er ikke kjent hvorvidt bruk over lengre tid kan gi en bedre effekt. Hvor mange tabletter man trenger for å oppnå effekt er individuelt. 1–2 tabletter morgen og kveld er anbefalt, men i samråd med lege eller apotek kan dosen økes til maks 8 per dag.

Hvor får jeg kjøpt Sedix?

Du kan kjøpe tablettene på alle apotek. Dersom ditt lokale apotek ikke har legemidlet inne, kan du be dem bestille det. Tablettene fås kjøpt både i fysiske apotek og alle nettapotek.

Hvor mye koster Sedix?

Det er opp til hver enkelt apotekkjede å fastsette pris på reseptfrie legemidler. Man kan sjekke prisen på nettapotekene her.

Hva inneholder tablettene?

Virkestoffet i Sedix er et ekstrakt av pasjonsblomst (Passiflora incarnata). Hver tablett inneholder 200 mg ekstrakt. Andre innholdsstoffer er:

  • Tablettkjerne: cellulose mikrokrystallinsk, povidon, natriumstivelsesglykolat (type A), hydrogenert bomullsolje, silika, kolloidal vannfri, trikalsiumfosfat.
  • Drasjering (ytterste laget av tabletten): polyvinylalkohol, titandioksid (E171), makrogol, talkum, rødt jernoksid (E172).
  • Hjelpestoffet i ekstraktet er maltodekstrin.

Blir jeg søvnig av tablettene?

Sedix brukes mot uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet. Sedix gjør deg ikke mer søvnig, men ettersom Sedix kan påvirke uro, kan det bli lettere å sovne.

Har Sedix dokumentert effekt?

Det europeiske legemiddelverket (EMA) har godkjent virkestoffet i Sedix, Passiflora incarnata L., som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Det må blant annet være dokumentert at virkestoffet har vært brukt i minst 30 år på verdensbasis og 15 år i Europa. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon.

Blir jeg sløv eller døsig hvis jeg tar tablettene på dagtid?

Legemidlet virker beroligende og er ment for bruk både dag og natt. Det vil si at uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet dempes, uavhengig av hvilken tid det er på døgnet. Det er ingen kjente bivirkninger ved bruk. Det er heller ikke rapportert om plager dagen etter, når Sedix har blitt brukt for å lette innsovningen kvelden før.

Hvordan er det mulig at Sedix både kan tas på kvelden ved innsovningsvansker og på dagtid uten å virke søvndyssende?

Legemidlet brukes ved uro og innsovningsvansker, men det har ingen søvndyssende effekt. Når uroen blir redusert, kan det hjelpe deg med å lettere håndtere dagen samt gjøre det lettere å sovne på kvelden.

Får legemidlet en bedre effekt hvis jeg bruker det over lengre tid?

Sedix brukes mot uro og innsovningsvansker. Det er hittil ikke dokumentert at bruk over lengre tid skulle gi en bedre effekt. Tablettene tas ved behov, og anbefalt dose ved mild uro er 1–2 tabletter morgen og kveld.

Kan Sedix gi bivirkninger?

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men alvorlighetsgraden og hvor stor andel av brukerne som får dem varierer fra legemiddel til legemiddel. Sedix har ingen kjente bivirkninger. Kontakt lege eller apotek dersom du oppdager bivirkninger som du tror kan være koblet til dette legemidlet.

Jeg har hørt at man kan bli avhengig av sovemedisin. Kan jeg bli avhengig av Sedix?

Anbefalt dose ved uro, er 1–2 tabletter morgen og kveld. For å lette innsovning, kan du ta 1–2 tabletter 30 minutter før du går til sengs. Snakk med legen din om du ønsker å øke dosen til maks 8 tabletter per døgn.

Hvor mange tabletter kan jeg ta hver dag?

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Sedix dersom du er gravid eller ammende, eller tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Siden det ikke finnes nok data til å utelukke eventuelle skadevirkninger under graviditet og amming, anbefales ikke bruk av dette legemidlet.

Kan jeg kjøre bil når jeg har tatt Sedix?

Du kan bruke Sedix og kjøre bil, men dersom du opplever at Sedix påvirker evnen din til å kjøre bil, skal du ikke gjøre det. Se pakningsvedlegget.

Kan jeg gi Sedix til barn som sliter med å sovne?

Sedix kan brukes av barn fra 12 års alder. Rådfør deg med lege eller apotek hvis barnet er yngre enn 12 år.

Kan jeg ta Sedix sammen med andre medisiner?

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix. Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege.

Kan jeg bruke Sedix under graviditet?

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar legemidlet dersom du er gravid eller ammende, eller tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Siden det ikke finnes nok data til å utelukke eventuelle skadevirkninger under graviditet og amming, anbefales ikke bruk av dette legemidlet.

Jeg glemte å ta tabletten i morges. Skal jeg ta dobbel dose neste gang?

Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt tablett. Fortsett å ta tabletter til normal tid.

Skal tablettene tas utenom eller sammen med mat?

Sedix kan tas, enten utenom måltidene eller i forbindelse med mat. Tablettene skal svelges med vann e.l.

Jeg har brukt Sedix i en periode, men merker ingen forskjell. Kan jeg øke dosen?

Dersom du ikke merker forbedring med anbefalt dose, kan du øke dosen til maks 8 tabletter om dagen, i samråd med lege. Dersom symptomene ikke forbedres innen to uker, bør du rådføre deg med lege.

Jeg er liten og lett er det anbefalt å justere dosen etter kroppsvekt?

Doseringen av Sedix er ikke knyttet til kroppsvekt. Anbefalt dose er 1–2 tabletter morgen og kveld ved uro, eller 1–2 tabletter på kvelden ved innsovningsvansker. I samråd med lege kan dosen økes til maks 8 tabletter per dag.

Jeg sovner fort, men våkner etter noen timer. Kommer jeg til å sove lenger med Sedix?

Legemidlet brukes mot uro, som irritabilitet, nervøsitet og bekymring, og ved innsovningsvansker. Om du har vanskelig for å sovne på grunn av uro eller irritabilitet, kan det være verdt å prøve Sedix. Har du problemer med nattlige oppvåkninger, anbefaler vi Lunixen (Valeriana Officinalis) i stedet. Den beroligende effekten av preparater som inneholder valeriana har lenge vært kjent og har blitt bekreftet ved kliniske studier. Lunixen forbedrer søvnkvaliteten og motvirker søvnavbrudd.

Hva er forskjellen mellom Sedix og Lunixen?

Disse to reseptfrie plantebaserte legemidlene mot søvnproblemer har forskjellige virkestoffer (Sedix inneholder pasjonsblomst og Lunixen inneholder valerianarot). I tillegg brukes de til ulike søvnvansker. Sedix anbefales ved innsovningsvansker, mens Lunixen anbefales ved dårlig søvn, som nattlige oppvåkninger, for tidlig morgenoppvåkning og dårlig søvnkvalitet.

Kan Sedix og Lunixen brukes samtidig?

Sedix og Lunixen kan brukes samtidig. Hos personer som har problemer med både innsovning og søvn gjennom natten anbefales det å begynne med Sedix. Deretter kan man ta Lunixen for å behandle problemet med søvn gjennom natten.

Jeg bruker andre søvnmedisiner kan jeg ta Sedix også?

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Sedix. Samtidig bruk av andre beroligende medisiner (for eksempel benzodiazepiner) anbefales ikke, med mindre dette er anbefalt av lege. Ta derfor kontakt med lege eller apotek før du evt. bruker andre legemidler sammen med Sedix.

Er Sedix godkjent av myndighetene?

Sedix er registrert hos Statens legemiddelverk og kategorisert som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Legemiddelverket stiller samme strenge krav til kvalitet som for alle andre legemiddel. Sedix selges reseptfritt på alle apotek i Norge.

Jeg har hatt en ubehagelig opplevelse (bivirkning) som jeg tror kan være forårsaket av Sedix. Hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du tar kontakt med din lege for å fastslå den bakenforliggende årsaken til dine plager. Legen kan evt. hjelpe deg med å rapportere bivirkningen. Du kan også melde bivirkninger selv, på helsenorge.no.

Er det en spesiell tid på dagen jeg bør ta Sedix?

Det er anbefalt å ta 1–2 tabletter morgen og kveld ved urosymptomer som nervøsitet, bekymring og irritabilitet. For å lette innsovning kan du ta 1–2 tabletter en halvtime før du legger deg.

Er det trygt å bruke Sedix?

Sedix er godkjent av Legemiddelverket som et tradisjonelt plantebasert legemiddel. Virkestoffet i tablettene har vært på det europeiske markedet i over 15 år. Det er ikke registrert noen kjente bivirkninger ved bruk, men som alle legemidler kan også Sedix gi bivirkninger. Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

Hvor lenge har Sedix vært på markedet?

Legemidlet ble lansert i Norge i 2016. I flere andra europeiske land selges Sedix under andre varemerker, blant annet som Sedistress, Sofytol og Anxemial.

Hvordan skal jeg oppbevare tablettene?

Det finnes ingen spesielle krav til hvordan Sedix skal oppbevares, annet enn at det skal være utilgjengelig for barn.

Mer info om Sedix:

For mer informasjon, gå til Sedix’ produktside>>

Mer info om Lunixen:

For mer info, gå til Lunixens produktside>>

Kilder:

1. legemiddelverket.no (2021-06-18) https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/plantebaserte-legemidler/kva-er-plantebaserte-legemiddel#krav-til-godkjenning


Sedix® (Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019 

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019. 

Publisert 8. januar 2018
Sist oppdatert 23. september 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell