Arkiv

Kategorier

Meta

Søvnproblemer – fakta og behandling

worried-senior-woman-in-bed-at-night-suffering-with-insomnia

Søvnproblemer – fakta og behandling

Nyhet: I mai 2019 fikk apotekene et nytt reseptfritt legemiddel mot søvnvansker i hyllene. Mangel på god søvn rammer stadig flere og kan gå ut over livskvaliteten. Likevel er det mange som lar sine søvnproblemer være ubehandlet, av redsel for avhengighet og bivirkninger forbundet med reseptbelagte sovemedisiner. For mange kan et reseptfritt legemiddel, uten noen påvist avhengighet, gi god hjelp til bedre søvn.

En av tre sliter med søvnvansker ukentlig her til lands. Problemer med søvnen kan ha ulik karakter, men vanligst er søvnproblemene knyttet til insomni.  Se definisjon på insomni lenger ned i artikkelen.1

Et økende problem

På ti år har antall voksne nordmenn med søvnproblemer økt med 30 %. Denne økningen kom hovedsakelig fra økning i to grupper – de med dårlig søvnkvalitet og de som opplever å fungere dårlig på dagtid (som følge av utilstrekkelig søvn).2

Behandling av søvnproblemer

Det finnes flere former for behandling mot insomni. Mange kan ha god effekt av å følge livsstilsrådene for bedre søvnhygiene som er beskrevet nederst i denne artikkelen. Utfordringen er å faktisk klare å følge rådene i en hektisk og stressende hverdag. Derfor kan det være aktuelt å vurdere medisinhjelp i tillegg.

Reseptbelagte legemidler som skrives ut av legen kan være nødvendige i visse tilfeller. Slike legemidler kan være befengt med bivirkninger som avhengighet o.l. Mange vil dog kunne få tilstrekkelig hjelp av et reseptfritt legemiddel, slik som nyheten Lunixen.

Lunixen® nytt legemiddel mot søvnproblemer

Lunixen er et nytt plantebasert, reseptfritt legemiddel som har klinisk dokumentert effekt på søvnkvalitet og søvnlengde. Lunixen kan derfor hjelpe mot søvnproblemer som urolig søvn, nattlige oppvåkninger og for tidlig morgenoppvåkning. Brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet, sløvende effekt eller «hangover» ved bruk. For voksne og barn over 12 år.4

 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist

Les mer om Lunixen og bestill fra apotek

10 råd for bedre søvn3

 • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene
 • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid
 • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid
 • Sørg for få dagslys i minst 30 min hver dag
 • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid
 • Legg deg hverken sulten eller stappmett
 • Skru av pc og mobil før du går til sengs
 • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom
 • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning
 • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

Definisjon på insomni

Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt dagtidsfunksjon, som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Utilstrekkelig søvn er forbundet med både søvnlengde og søvnkvalitet, slik som:1

 • at det tar lang tid å sovne
 • at man våkner én eller flere ganger om natten
 • at man våkner alt for tidlig om morgenen

Vanskelig å sovne om kvelden? Les mer om et legemiddel mot innsovningsvansker her.

Kilder:

 1. Hno (helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnloshet-insomni
 2. Folkehelseinstituttet (no/en/op/hin/mental-health/sovnvansker—folkehelserapporten-2014/
 3. Norsk helseinformatikk (nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnhygieniske-rad-1288.html?page=2)
 4. Lunixen pakningsvedlegg, sist oppdatert 14.11.2018

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Plantebasert legemiddel for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. >12 år. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 x daglig. Ikke for gravide og ammende. Kombinasjon med syntetiske sovemidler er ikke anbefalt. Kontakt lege hvis ingen bedring etter 2 uker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale fra 24.07.2019. 

Publisert 2. mai 2019
Sist oppdatert 7. april 2021

Disse sidene er ment for helsepersonell