INDRE URO

Er du plaget med uro og nervøsitet? Det finnes god hjelp!

Uro på dagtid eller uro ved leggetid kan begge deler være plagsomt og hindre deg i å leve det livet du ønsker, da er det godt å vite at det finnes god hjelp.

Eksamen_overbruk_sedix_708x337_AL1

Uro og søvn

Søvn er viktig for god helse. Likevel har 1 av 3 søvnproblemer ukentlig.1 Søvnvansker er faktisk så utbredt at Folkehelseinstituttet har omtalt dette som et undervurdert folkehelseproblem. Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer har gjennomført flere undersøkelser for å samle kunnskap rundt søvn. I disse undersøkelsene viser det seg at innsovningsvansker er en av de fire vanligste søvnproblemene.2 En undersøkelse gjennomført i juni 2021 av Respons Analyse på oppdrag for Sana Pharma Medical, samsvarer med disse tallene og avdekket samtidig at hele 46%responderte på at uro og tanker som kverner er assosiert med søvnvanskene.3 Uro kan med andre ord påvirke innsovningen og gjøre det vanskelig å sovne.3 Problemet arter seg ofte som tankespinn grunnet nervøsitet og bekymring noe som ofte oppstår rett før leggetid og gjør det vanskelig å sovne. Dette er et utbredt problem og kan påvirke alle kjønn og aldre.


DETTE ER SEDIX

Sedix er et reseptfritt legemiddel som virker beroligende og dermed kan lette innsovning. Uro, som bekymring, irritabilitet og nervøsitet lindres – for å roe ned på dagtid eller for å finne ro til å sovne om kvelden. Kan tas morgen og kveld. For voksne og barn over 12 år. Fås reseptfritt på alle apotek.

SE_eske-nydesign_product_single
  • Virker beroligende
  • Demper uro og nervøsitet
  • Letter innsovning

Her kan du kjøpe Sedix

Hedexin | Vitus
Click me
Fiorda | Apotek1
Hedexin | Farmasiet

Hvordan påvirker søvnproblemer din mentale helse?

Søvn er grunnleggende for god helse. Ved søvnvansker over tid øker risikoen for utvikling av fysiske og psykiske helseplager.4 Det er viktig å ta søvn på alvor allerede ved milde til moderat forbigående søvnvansker for å hindre en mulig videreutvikling av alvorlige søvnproblemer og konsekvensene som kan følge av dette. Personer som er preget av problemer med å sovne opplever ofte redusert arbeidsevne og redusert livskvalitet som et resultat på for lite søvn.4

Hvordan oppleves uro på dagtid?

Det er ikke noe enkelt svar på dette. Livet kan være fullt av bekymringer, det kan dreie seg om alt fra helse, økonomi, jobb, relasjoner, ensomhet eller tanker og usikkerhet rundt fremtiden. Når man føler seg urolig, nervøs eller irritert er det ikke uvanlig at det kan påvirke hvordan man fungerer i hverdagen. Uro oppleves ulikt fra person til person. For noen kan det være vanskeligere å konsentrere seg, mens andre blir passive og hemmet. Noen får fysiske symptomer som redusert matlyst eller magesmerter, mens andre overspiser. Uro kan påvirke personlige relasjoner så vel som å redusere arbeidskapasiteten og dermed føre til dårligere prestasjoner på jobb eller i skolen. Uro som bekymring, irritabilitet eller nervøsitet kan være årsak til at du har problemer med å sovne om natten.5

Det finnes god hjelp!

Sedix kan tas både på dagtid og kveldstid, dersom du kjenner at mild uro og tanker som kverner påvirker dagen din eller gjør det vanskelig å sovne.  Sedix er et tradisjonelt plantabasert legemiddel som brukes mot milde symptomer på uro som nervøsitet eller irritabilitet. Det er ingen kjente bivirkninger og ingen avhengighet påvist.4 Kan kjøpes reseptfritt på alle apotek. Ved langvarige, tilbakevendende søvnvansker bør man finne en løsning i samråd med lege.

10 gode søvnråd

Det er også mye man kan gjøre selv for å opparbeide god søvnhygiene. Dersom man ikke får sove finnes det flere gode råd til hvordan å oppnå god søvn. Les om dette her.

Kilder:
1. Helsedirektoratet.no (12.10.22): helsedirektoratet.no/tema/sovn/sovn-og-søvnvansker
2. Pallesen et al. Sleep Medicine, 2014, 15(2): 173-9
3. Markedsundersøkelse gjennomført i juni 2021 av Respons Analyse på oppdrag for Sana Pharma Medical
4. fhi.no (12.10.22) https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/
5. https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/13-9592.pdf

Sedix® ( Passiflora incarnata L.) 200 mg. Reseptfritt. Tabletter. Til bruk fra 12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Pasienter som opplever seg påvirket av Sedix skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Anbefales ikke til gravide eller ammende. Samtidig bruk av syntetiske sedativer anbefales ikke. Les pakningsvedlegget før bruk. Basert på preparatomtale: 23.12.2019.

Relaterade artiklar

pilleeske_awake_AM
Innsovningsproblemer: Finnes det reseptfri behandling?
SØVN
Det finnes et reseptfritt legemiddel som kan lette innsovning, uten noen påvist avhengighet.
iStock-Sedix-954984426_AM
Indre uro: Slik kan du dempe uroen
INDRE URO
Usikkerhet rundt økonomi, jobb, relasjoner, eller fremtid? Ved indre uro kan det reseptfrie legemidlet Sedix være til hjelp.

WEB-NO-202301-54-1